So sánh sản phẩm

PHÒNG HỘI TRƯỜNG VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW

Phòng hội trường viện kiểm nghiệm thước TW tọa lạc tại số 48 Hai Bà Trưng, với diện tích phòng hội trường 150m2. Mục đích sử dụng vừa là hội trường và  phòng họp, phòng học  mỗi khi có chương trình đào tạo và các dịp tổ chức các sự kiện các ngày lễ trong viện. Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế và là đơn vị kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc ở tuyến cao nhất của Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.Tags:,